Autor - szczegóły

Wanot, Bartosz, Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 1(57) (2018) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Pobieranie próbek wody. Zasady poboru, transport, kontrola jakości
    Abstrakt