Autor - szczegóły

Wanot, Bartosz, Politechnika Częstochowska Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 5(55) (2017) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Obecność antybiotyków w wodach jako jedna z przyczyn lekooporności
    Abstrakt