Autor - szczegóły

Wanot, Bartosz, Akademia Polonijna, Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa, Polska

  • No 1(63) (2019) - Nauka i technika – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
    Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) na środowisko wodne oraz metody ich usuwania z wód
    Abstrakt