Autor - szczegóły

Dąbrowska, Barbara, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Katedra Technologii Środowiskowych, Polska

  • No 5 (2015) - Nauka i technika
    Poważny brak danych o przyczynach zanieczyszczeń rzek i kąpielisk
    Abstrakt