Autor - szczegóły

Wassilkowska, Anna, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Polska

  • No 6 (2012) - Nauka i technika
    Wpływ wad zgrzeiny na przyspieszoną korozję rur stalowych w instalacjach ciepłej wody
    Abstrakt