Autor - szczegóły

Lempart, Anna, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Polska

  • No 6 (2016) - Nauka i technika – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
    Analiza jakości popłuczyn z układu filtracyjnego krytej pływalni
    Abstrakt