Autor - szczegóły

Weber, Łukasz, www.technologia-wody.pl, Polska

 • No 4 (2013) - Praktyka i eksploatacja
  Podstawowe metody dezynfekcji wody. Technika i eksploatacja Część 2. Dezynfekcja chlorem – aspekty technologiczne. Dozowanie podchlorynu przygotowanego na miejscu z soli kuchennej
  Abstrakt
 • No 3 (2010) - Nauka i technika
  Usuwanie jonów amonowych z wody podziemnej Badania pilotowe na Stacji Uzdatniania Wody „Odra” w Świnoujściu
  Abstrakt
 • No 3 (2010) - Praktyka i eksploatacja
  Eksploatacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej Część III. Filtracja wody – metody wyznaczania długości cyklu filtracyjnego w układach odżelaziania i odmanganiania wody
  Abstrakt
 • No 2 (2010) - Praktyka i eksploatacja
  Eksploatacja stacji uzdatniania wody Podziemnej część ii. rodzaje i eksploatacja systemów napowietrzania otwartego wody podziemnej
  Abstrakt
 • No 1 (2010) - Praktyka i eksploatacja
  Stacja Uzdatniania Wody „Granica” w Świnoujściu charakterystyka obiektu, występujące problemy, kierunki modernizacji
  Abstrakt
 • No 1 (2010) - Praktyka i eksploatacja
  Eksploatacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej część i. rodzaje i eksploatacja systemów napowietrzania ciśnieniowego wody podziemnej
  Abstrakt
 • No 2(2) (2009) - Praktyka i eksploatacja
  Parametry procesów odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych w filtracyjnych złożach chalcedonitowych
  Abstrakt