Autor - szczegóły

Weber, Łukasz, www.technologia-wody.pl Konsultant Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich ds. technologii wody, Polska

 • No 1 (2011) - Nauka i technika
  Badania pilotowe procedur technologicznych optymalizujących długości cyklu filtracji w filtrach odżelaziających wody podziemne
  Abstrakt
 • No 5 (2010) - Praktyka i eksploatacja
  Zapowietrzanie filtrów otwartych i ciśnieniowych. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania
  Abstrakt
 • No 4 (2010) - Nauka i technika
  Wysokie prędkości filtracji wód podziemnych przez złoże chalcedonitowe – badania i wdrożenia
  Abstrakt
 • No 4 (2010) - Praktyka i eksploatacja
  zajeksploatacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej część iV. kontrola stanu złóż filtracyjnych
  Abstrakt