Autor - szczegóły

Weber, Łukasz, Polska

 • No 2 (2016) - Nauka i technika
  Usuwanie wybranych lotnych związków organicznych z wód podziemnych / Removal of selected volatile organic compounds from groundwater
  Abstrakt
 • No 4 (2012) - Praktyka i eksploatacja
  Diagnostyka SU W. Część I Prędkość filtracji jako podstawowy parametr eksploatacyjny na SU W. Metody obliczania, wartości zalecane dla realizacji procesów uzdatniania wody
  Abstrakt
 • No 6 (2011) - Praktyka i eksploatacja
  Praktyczne problemy odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych i sposoby ich rozwiązania
  Abstrakt
 • No 6 (2011) - Praktyka i eksploatacja
  Modernizacja SUW Mosina. Wybrane aspekty eksploatacyjne i techniczne Część I. Płukanie fi ltrów antracytowo-kwarcowych
  Abstrakt
 • No 4 (2011) - Praktyka i eksploatacja
  Eksploatacja stacji uzdatniania wody część V. wybrane zasady efektywnej eksploatacji filtrów otwartych w uzdatnianiu wód podziemnych. automatyzacja i opomiarowanie. Przykłady problemów
  Abstrakt
 • No 3 (2011) - Praktyka i eksploatacja
  Niskonakładowe metody modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na przykładzie wiejskich ujęć eksploatowanych przez PWIK Września
  Abstrakt
 • No 6 (2010) - Artykuły
  Kącik technologa Przegląd grzybków filtracyjnych stosowanych w drenażach grzybkowych
  Abstrakt
 • No 2(2) (2009) - Praktyka i eksploatacja
  Stacja Uzdatniania Wody w Gostyniu Prezentacja, problemy eksploatacyjne i modernizacja
  Abstrakt