Autor - szczegóły

Warachim, Łukasz, LANXESS CEE Oddz. w Polsce, Polska

  • No 2(64) (2019) - Praktyka i eksploatacja – Zaopatrzenie w wodę
    Doświadczenia z odwróconą osmozą jako czwartym etapem filtracji
    Abstrakt  PDF