Autor - szczegóły

Skórkowski, Łukasz, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Polska

  • No 4(54) (2017) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Wykorzystanie testu Lemna gibba w ocenie wody kondycjonowanej magnetycznie
    Abstrakt  PDF