Autor - szczegóły

Fukas-Płonka, Łucja, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Zakład Technologii Wody i Ścieków, Polska

  • No 5 (2016) - Nauka i technika – Gospodarka osadowa
    Stabilizacja beztlenowa komunalnych osadów ściekowych – zasady projektowania i doświadczenia eksploatacyjne
    Abstrakt