Technologia Wody


Dwumiesięcznik naukowo-techniczny o tematyce z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz nadzoru nad jakością wody, założony przez grupę specjalistów związanych z Wydawnictwem Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w 2009 r. Misją Technologii Wody stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy instytucjami o charakterze naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami działającymi w i dla branży wod-kan. oraz gospodarce wodnej i odwrotnie.


Technologia Wody nr 3/2019

Drodzy Czytelnicy!
Kiedy zamykamy to wydanie Technologii Wody, od miesiąca na Warszawę nie spadła kropla deszczu. Uświadomiliśmy sobie, że chociaż mamy recepty na dziesiątki sposobów wykorzystywania wody i ponownego przywracania jej środowisku, to nie potrafimy wyprodukować jej więcej. A bez wody w wystarczających ilościach, po prostu nie ma życia. Uczmy się więc wytrwale dbać o to co mamy. I cieszmy się, że to właśnie my zajmujemy się tym najważniejszym skarbem ludzkości.
Ale wróćmy do pracy i zajrzyjmy do najnowszej Technologii Wody. Zaczniemy od końca, a tam jak zwykle zagadnienia prawne, a w nich m.in. dwa teksty przeglądowe, które pomogą nam usystematyzować wiedzę, z którą stykamy się w codziennej praktyce. Antoni Sikoń z Wodociągów Tarnobrzeskich podsumował i porównał regulacje i taryfy dotyczące usług wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązujące obecnie w Polsce i w wybranych krajach Europy (s. 48). Natomiast Michał Michałkiewicz, w artykule pt. „Czy polskie przepisy dają gwarancję bezpiecznej wody?”, przeanalizował historię polskiego prawodawstwa dotyczącego zapewnienia ludności dobrej wody do picia od momentu odzyskania niepodległości w 1918 r. (s. 56)... lektura z pewnością wywoła wiele refleksji dotyczących twórczości polskich prawodawców w ostatnich latach. A na samym końcu, jak zwykle, przegląd działalności UOKiK oraz PGW Wody Polskie w świetle orzeczeń sądów – tym razem autorka omawia niejasności dotyczące wysokości stawki VAT za dostarczanie wody oraz niedawne orzeczenia w sprawie wyceny urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przejmowanych przez przedsiębiorstwa (s. 68).
Część techniczną TW zdominowały artykuły praktyków dotyczące uzdatniania wody (s. 4, 14). Utworzyliśmy także nowy dział o nazwie „Hydrogeologia”, w którym będziemy zamieszczać teksty związane z zasobami wód podziemnych (s. 24). Mimo, że deszczu mamy coraz mniej, nie zrezygnowaliśmy także z nadesłanych przez prof. Andrzeja Kotowskiego i jego zespół rozważań o współczesnych standardach obliczeń hydraulicznych kanałów ściekowych i deszczowych (s. 32)... oby okazały się potrzebne.
Oczywiście, to nie wszystko. Mamy nadzieję, że każdy z Was, Drodzy Czytelnicy, znajdzie coś dla siebie w tym wydaniu Technologii Wody. Życzymy miłej lektury!
Magdalena Seidel-Przywecka
Redaktor Naczelna

Aktualności

 

Zapraszamy do rejestracji Autorów i Czytelników

 
Zapraszamy Autorów i Czytelników do rejestrowania sie w systemie wydawniczym Technologii Wody!

Redakcja

 
Opublikowane: 2016-04-29 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

No 3/65 (2019)


Okładka
Technologia Wody nr 3/2019