Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Deficyt zasobu wody. Handel wodą

Jerzy Akińcza

Abstrakt


Wobec postępujących zjawisk cywilizacyjnych, demograficznych, a w szczególności klimatycznych, także w związku z często sprzecznymi ze sobą interesami narodowymi, dotyczącym zapewnienia podstaw bytowych, coraz większą rolę odgrywa problem, nie tylko racjonalnej gospodarki wodą, ale problem samego dostępu do wody.1


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2019 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora