Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Woda Człowiek Środowisko 2018

Magdalena Seidel-Przywecka

Abstrakt


W dniach 15-16 marca 2018 r. odbyła się w Licheniu kolejna, już XVI, konferencja naukowo-techniczna pt. Woda-Człowiek-Środowisko. Organizatorem było Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich. Konferencja corocznie przyciąga wielu uczestników, ale tegoroczna edycja była wyjątkowa, przybyło prawie 300 osób reprezentujących przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne, świat nauki oraz firmy produkujące urządzenia do uzdatnia wody i oczyszczania ścieków.

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2018 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora