Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Spis treści

Magdalena Seidel-Przywecka

Abstrakt


Wydarzenia branżowe
4    mgr inż. Jacek Koć (1963–2018)
6    Woda Człowiek Środowisko 2018
8    Stormwater Poland 2018
Nauka i technika
10    Zawartość wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych w wodzie przygotowywanej do spożycia
Agata Rosińska, Patrycja Sobczak
16    Zmodyfikowana trójparametryczna metoda oceny dyspersji zaopatrzenia w wodę w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Janusz Rak, Krzysztof Boryczko
20    Badania efektywności usuwania zapachu z wody
Izabela Zimoch, Mirosława Skrzypczak
25    Mikrobiologiczne skażenie systemów wodnych
Michał Michałkiewicz
30    Dobór zmiennych niezależnych do budowy modeli predykcyjnych
Małgorzata Kutyłowska
35    Wpływ pH na efektywność pogłębionego utleniania koncentratu odcieków składowiskowych po odwróconej osmozie
Justyna Koc-Jurczyk, Łukasz Jurczyk, Adam Masłoń
Praktyka i eksploatacja
41    Złoża filtracyjne w technologii uzdatniania wody.
Część II. Materiały wstępnie chemicznie nieaktywne. Produkcja, dobór
Łukasz Weber
46    Micropilot FMR10/20 – radar w Twoim zasięgu
Mariusz Szwagrzyk
Bezpieczeństwo zdrowotne wody
48    Jak będzie brzmieć nowa dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi?
Klara Ramm
52    Kontrola jakości wody
Bartosz Wanot
Zagadnienia prawne i ekonomiczne
56    Data złożenia wniosku taryfowego
– uwagi praktyczne na tle znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Maciej Szambelańczyk, Krzysztof Sikorski
58    Wyroki sądów w sprawach wodociągowo‑kanalizacyjnych, które zapadły w marcu 2018 r.
Bożena Rusinek

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2018 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora