Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Radionuklidy w wodzie – przepisy i metody

Dobrochna Ginter-Kaczmarczyk, Izabela Kruszelnicka

Abstrakt


W artykule omówiono problematykę związaną z obecnością radioizotopów w wodzie do spożycia. Omówiono dokładnie założenia Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2013/51/EURATOM z 22 października 2013 r., w której określono wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Opisano również metody jakimi należy się posłużyć przy oznaczaniu radionuklidów w wodzie.


Słowa kluczowe


zaopatrzenie w wodę

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


http://www.radioaktywnosc.umcs.lublin.pl/?id=3.

Kula A., Sobianowska K., Walkowiak W., Maciejewski P.: Sytuacja radiacyjna wód powierzchniowych na Górnym Śląsku – ocena wpływu górnictwa węgla kamiennego. Zeszyty naukowe WSOWL, 2(160), 2011.

Guidelines for Drinking-water Quality. 4th ed., 2011.

http://www.unscear.org/.

Salamon J.: Wpływ promieniowania naturalnego na zdrowie człowieka, 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013L0051.

Dyrektywa Rady 2013/51/Euratom z 22 października 2013 r. określająca wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

http://www.igwp.org.pl/images/pliki/prawo/dokument183205.pd.

http://www.kcor.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=93&Itemid=183〈=pl.

Chau N. D., Chruściel E.: Oznaczanie naturalnych izotopów promieniotwórczych w wodach podziemnych i powierzchniowych techniką spektrometrii α/β z ciekłym scyntylatorem (http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/33/068/33068643.pdf).

Kardaś M., Rosiak L., Fulara A., Podstawka D., Adamczyk A.: Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych w latach 2011-2012. Raport Roczny 2011.

Bonczyk M.: A determination of the concentration level of lead 210Pb isotope in solid samples for the assessment of radiation risk occurring in coal mines, J.Sust.Min. vol. 12(2013), 2, 1–7.

http://promieniowanie.blogspot.com/2015/05/izotopy-wokol-nas-cez-137.html.

http://www.pwik.suwalki.pl/download/protokol-z-pomiarow.pdf.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora