Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Od Redakcji

Magdalena Seidel-Przywecka

Abstrakt


Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Technologii Wody –wydanie rozpoczynające ósmy rok naszej działalności. Kończą się wakacje, a my wracamy do normalnego rytmu codziennej pracy. Po leniwym lecie, kiedy w branży niewiele się działo (oprócz wzmożonego poboru wody do podlewania ogródków), nadchodzi pracowita, złota jesień. Działa już nasza nowa strona internetowa (www.technologia-wody.com), na której dostępne są on-line wszystkie teksty, które opublikowaliśmy w ciągu minionych siedmiu lat. Wszystkich – Autorów i Czytelników – serdecznie zapraszamy do rejestrowania się i korzystania z naszego nowego narzędzia komunikacji.
A w bieżącym wydaniu proponujemy Państwu kilka nowych artykułów związanych z problemami zaopatrzenia w wodę oraz gospodarowania zasobami wodnymi. Pierwszy z nich, to praca Agnieszki Kowalczyk wyjaśniająca pojęcie niżówki w hydrologii, jej powiązania z opadami powierzchniowymi oraz rozkład w czasie (str. 4). Kolejne dwa, związane z zapewnieniem bezpiecznych dostaw wody, to analiza doświadczeń z wielu lat eksploatacji i optymalizacji wielootworowych ujęć wód podziemnych dla stolicy Białorusi, autorstwa dwojga pracowników Politechniki Białostockiej oraz Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku (str. 27), oraz przegląd wiedzy na temat wpływu jakości monitoringu na niezawodność dostaw wody, Floriana G. Piechurskiego (str. 18).
Zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem wody pitnej poświęcono w tym wydaniu dwa artykuły – dr Michał Michałkiewicz pisze o zaskakujących wynikach badania właściwości fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych wody źródlanej (str. 50), natomiast Izabela Zimoch i Barbara Mulik, w kolejnym z cyklu artykułów o bezpieczeństwie zdrowotnym wody, piszą o rozwiązaniach przyjętych w ostatnich latach w wodociągach kanadyjskich (str. 63). Zagraniczne doświadczenia w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków opisuje kolejny artykuł Klary Ramm, tym razem o zaopatrzeniu w wodę w Holandii.
Na zakończenie zajrzyjmy jeszcze do stałej rubryki pod redakcją Bożeny Rusinek poświęconej bieżącym działaniom UOKiK i NIK w branży wod-kan oraz... tym razem „Poradnikowi wodociągowo-kanalizacyjnemu” wydanemu niedawno przez UOKiK z myślą o przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych i odbiorcach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Życzę miłej i interesującej lektury.
Magdalena Seidel-Przywecka
Redaktor naczelna

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora