Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Kompaktowe rozwiązania

Seweryn Geisler

Abstrakt


Pomimo upływu czasu od wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej, problematyka gospodarki ściekowej jest ciągle bardzo aktualna. Zatrważającym jest fakt, iż na dzień dzisiejszy nie wiemy, co dzieje się z blisko dwiema trzecimi objętości ścieku na terenach wiejskich. Nie wiemy, ponieważ bardzo często nie chcemy wiedzieć. Głównym powodem takiego stanu jest ciche przyzwolenie na posiadanie nieszczelnych szamb, co skutkuje przedostawaniem się ścieków do gruntu, wód, studni i całego ekosystemu.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora