Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Służebność przesyłu. Wybrane zagadnienia prawne

Maciej Szambelańczyk

Abstrakt


W dniu 3 sierpnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję
służebności przesyłu. Celem nowelizacji kodeksu cywilnego było stworzenie podstaw prawnych do
lokowania urządzeń przesyłowych (w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjnych) na gruntach osób trzecich.-


Słowa kluczowe


prawo

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora