Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ewolucja systemu zaopatrzenia w wodę w XIX-wiecznym Wrocławiu

Miron Urbaniak

Abstrakt


Do momentu budowy centralnego systemu wodociągowego w latach 1866–1871 Wrocław był zaopatrywany
w wodę z rzeki Odry przez kunszty wodne. W sierpniu 1871 r. uruchomiono zakład wodociągowy „Na Grobli”, zaprojektowany
przez inż. Johna Moore’a i Carla Zimmermanna. Wodociąg wyposażono w maszyny parowe, które
pompowały do miasta wodę z Odry. Pod koniec XIX w. jakość wody odrzańskiej uległa pogorszeniu i dlatego
rozpoczęto poszukiwania wody gruntowej. Znaleziono ją na Świątnikach, gdzie w latach 1902-1904 zbudowano
ujęcie wody gruntowej oraz stację pomp parowych. Od 1904 r. Wrocław był zaopatrywany wodą gruntową ze
Świątnik, którą uzdatniano w zakładzie „Na Grobli”.


Słowa kluczowe


architektura, zaopatrzenie wodne

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora