Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Dobór pomp głębinowych do wymaganych parametrów pracy układu pompowego studni

Marian Strączyński

Abstrakt


Podstawowym, a jednocześnie najważniejszym zagadnieniem z punktu widzenia eksploatacji pomp głębinowych
jest właściwy dobór parametrów pompy do pracy w układzie pompowym, eksploatowanym w danej studni ujęcia.
Właściwy dobór pompy głębinowej gwarantuje uzyskiwanie wysokich wskaźników sprawności energetycznej
w przyszłej eksploatacji głębinowego agregatu pompowego oraz zapewnia jego długotrwałą i bezawaryjną pracę
na ujęciu. Zagadnienia związane z doborem pomp głębinowych wymagają wiedzy po stronie techniki pompowej,
elektrotechniki oraz hydrogeologii.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Strączyński M., Sprawność energetyczna

układu pompowego pompy głębinowej.

Forum Eksploatatora, 2/2007.

Strączyński M., Pakuła G., Urbański P.,

Solecki J. Podręcznik Eksploatacji Pomp

w Wodociągach i Kanalizacji. Izba Gospodarcza

Wodociągi Polskie, Wydawnictwo

„Seidel-Przywecki” Sp. z o.o. Warszawa

Strączyński M., Badania kontrolne głębinowych

agregatów pompowych. Forum

Eksploatatora, 5/2009.

Strączyński M., Eksploatacja pomp głębinowych

w systemach zaopatrzenia

w wodę. Technologia Wody, 1/2009.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora