Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Stacja Uzdatniania Wody w Gostyniu Prezentacja, problemy eksploatacyjne i modernizacja

Łukasz Weber, Adam Krajczyk

Abstrakt


Stacja Uzdatniania Wody w Gostyniu jest obiektem uzdatniającym wodę głębinową o przekroczonej zawartości
żelaza i manganu. Uzdatnianie polega na napowietrzaniu i filtracji wody. Z uwagi na znaczne zużycie techniczne
urządzeń oraz występujące problemy technologiczne zdecydowano o modernizacji obiektu. Nowy Zakład został
oddany do użytku w 2009 roku.


Słowa kluczowe


stacja uzdatniania wody, architektura

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora