Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Flotacja w procesie oczyszczania wody

Anna M. Anielak

Abstrakt


Zawiesiny organiczne mogą mieć strukturę włóknistą o gęstości zbliżonej do gęstości wody. Natomiast mikroorganizmy
wytwarzające w komórkach tlen mogą ulegać autoflotacji. W konsekwencji zanieczyszczenia wód
powierzchniowych korzystniej jest usuwać w procesie flotacji niż sedymentacji. Pierwsze instalacje w skali technicznej
do uzdatniania wody z procesem flotacji powstały w państwach skandynawskich. Obecnie stosowane są
w wielu krajach Europy, w USA i Kanadzie. Dotychczasowa praktyka wykazuje, że flotacja może być stosowana
do wód o barwie do 60 mg Pt/m3, mętności do około 10 NTU i o dużej zasadowości.
W pracy przedstawiono różne rozwiązania techniczne stosowane w procesie flotacji


Słowa kluczowe


oczyszczanie wody

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sroka M.: „Badanie wpływu wstępnego

uzdatniania wody z zastosowaniem fl otacji

ciśnieniowej na dawkę ozonu”. Ochrona

Środowiska, 2004/3, s.21.

Ross Gregory, Thomas F. Zabel, James K.

Edzwald ”Sedimentation and fl otation”,

McGraw-Hill, Inc. New York 1999.

Anielak A.M. Chemiczne I fi zykochemiczne

oczyszczanie ścieków”. Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2000, 2002.

Valade M.T., Edzwald J.K., Tobiason J.E.,

Dahlquist J., Hedberg T., Amato T. „Pe-treatemnt effects on particle removal by

flotation and filtration” JAWWA, 88 (12),

, n35-47.

Gopalratnam C., Bennett G.F., Peters,

R.W., „The simultaneous removal of oil

and heavy metals from industrial wastewaters

by joint precipitation and air flotation”,

Environmental Progress 7, 84-92,

Capponi F., Sartori M., Souza M.L., Rubio

J.”Modified kolumn flotation of adsorbing

iron hydroxide colloidal precipitates” Int.

J. Miner. Process. 79,167-173, 2006

Filippov L.O., Joussemet R., Houot, R.,

„Bubble spargers in column flotation”,

Minerals Engineering 13 (1), 37-51, 2000

Colic M., Morse D.E., Morse W.O., Matherly

T.G, Carty S., Miller J.D., „From

air-sparged hydrocyclone to bubble accelerated

flotation: mineral industry technology

sets stage for development of new

wastewater treatment flotation”, UEF

Conference, Tahoe City, 2001

Wąsowski J. “Application of dissolved ved

air flotation for treatment of wasterwater

from meat processing industry”. Wat.Sci.

Tech.Vol.31, No.3-4,pp.341-344, 1995

Rubio J., Souza M.L., Smith R.W. “Overview

of flotation as a wastewater treatment

technique”. Minerals Engineering

, 139-155, 2002.

Sudilovskiy P.S., Kagramanov G.G., Kolesnikov

V.A. “Use of RO and NF for treatment

of copper containing wasterwaters

in combination with flotation”. Desalination

, 192-201, 2008.

Bunker D.Q., Edzwald J.K., Dahlquist

J., Gillbergt L., „Pretreatment considerations

for dissolved air flotation: water

type, coagulants and flocullations”, Water

Science and Technology, Vol. 31, No. 3-4,

pp. 63-71, 1995

Dempsey, B. A. and O’Melia, C. R., „Proton

and calcium complexation of four

fulvic acid fractions”. In: Aquatic and

Terrestrial Humic Materials, R. F. Christman

and E. T. Gjessing (Eds). Ann Arbor

Science, Ann Arbor, Mich., pp. 239-273,

Heinanen J., Jokela P., Ala-Peijari T.,

„Use of dissolved air flotation in potable

water treatment in Finland”, Water

Science and Technology, Vol. 31, No. 3-4,

pp. 225-238, 1995.

Heinanen, J., „Use of dissolved air flotation

in potable water treatment in Finland.

Aqua Fennica, 18(2), 113-123 (1988)

Heinanen, J., „Flotation in potable water

treatment”. Tampere University of Technology,

Institute of Water and Environmental

Engineering, Publication A 43,

Tampere, 1990.

Nicholas P. Cheremisinoff, Handbook of

Water and Wastewater Treatment Technologies”

Butterworth Heinemann, 2002.

Puffelen J, Buijs P.J., Kuhn P., Hijnen

W.M., „Dissolved air flotation in notable

water treatment: The Dutch experience”,

Water Science and Technology, Vol. 31.

No. 3-4, pp. 149-157, 1995.

Edzwald, J. K. and Paralkar A., „Algae, coagulation

and ozonation Chemical Water

and Wastewater Treatment 2”, Klute, R

and Hahn, H. (Eds.), pp. 263-279, Springer-

Verlag, 1992

Vlaski, A., van Breemen, A. N. and Alaerts,

G. J. F. R., „Algae and Water Treatment

in The Netherlands”. IHE Delft and

TU Delft, The Netherlands, 1993

J.B. Yianatos, F.D.Henriquez. “Short-cut

method for flotation rates modeling of industrial

flotation banks”Minerals Engineering

, 1336-1340, 2006.

Xiong Tong, Shaoxian Song, Jian He,

Feng rao, Alejandro Lopez-Valdivieso,

“Activation of high-iron marmatite in

froth flotation by ammoniacal copper(II)

solution. Minerals Engineering 20, 259-

, 2007.

Senanayake.G, Analysis of reaction kinetics,

speciation and mechanism of gold

leaching and thiosulfate oxidation by ammoniacal

copper(II) solution. Hydrometallurgy

, 55-75, 2004.

Edzwald, J. K. and Malley, J. P., „Removal

of humic substances and algae by dissolved

air flotation”. Final research report

to the U.S. EPA, EPA/600/S2-89/032,

Cincinnati, 1989.

Edzwald, J. K., Malley, J. P. and Yu, C.,

„A conceptual model for dissolved air flotation

in water treatment”. Water Supply,

, Jonkoping, pp. 141-150, 1990.

Itykumbul M.T., J.A.de Aquino, C.T.O-

’Connor, M.C.Harris.”Fine pyrite flotation

in an agitated column cell. Int. J. Miner.

Process, 58,167-178, 2000.

Viitasaari M., Jokela P., Heinanen J.,

„Dissolved air flotation in the treatment

of industrial wastewater with a special

emphasis on forest and foodstuff industries”,

Water Science and Technology,

Vol. 31, No. 3-4, pp. 299-313, 1995.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora