Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Substancje szkodliwe w osadach i popłuczynach z uzdatniania wody

Małgorzata Leszczyńska

Abstrakt


Uzyskanie wody o jakości odpowiadającej wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia i na potrzeby
gospodarcze jest podstawowym zadaniem procesu uzdatniania wody. Doboru sposobu uzdatniania wody
dokonuje się na podstawie takich kryteriów jak: jakość wody w stanie surowym, skład domieszek czy zanieczyszczeń
i docelowa jakość wody. Rosnące wymagania wymuszają stosowanie skomplikowanych procesów, co skutkuje
coraz większą ilością odpadów i popłuczyn o różnym stopniu szkodliwości.


Słowa kluczowe


uzdatnianie wody, osady

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amy G., Edwards M., Brandhuber P.,

Mc Neill L., Benjamin M., Vagliasindi F.,

Carlson K., Chwirka J. 2000, Residuals

Generation, Handling and Disposal. In

Arsenic Treatment Options and Residuals

Handling Issues. Denver col., AwwaRF

and AWWA

AWWA 2003. Residuals Management for

Low-Pressure Membranes. Committee

Report. Jour. AWWA, 95 (6): 68

Cornwell D. A., Koopers H. 1990. Slib,

schlamm, sludge. Denver Col., AWWA

Cornwell D. A., Vandermeyden C., Dillow

G., Wang M. 1992. Landfilling of water

treatment plant coagulant sludges. Denver

Colo.,: AwwaRF and AWWA

Cornwell D. A., Lee R. 1993. Recycle Stream

Effects on Water Treatment. Denver

Col., AwwaRF and AWWA

Cornwell D. A., Kinner N., Mc Tigue N. E.

Assessment of GAC Adsorption for

Radon Removed. Denver, Col. AwwaRF

and AWWA

Cornwell D. A., Mac Phee M. J. 2001. Effects

of Spent Filter Backwash Recycle on

Cryptosporidium Removal. Jour. AWWA,

(4): 153

Cornwell D. A., Mac Phee M. J., McTigue

N., Arora H., DiGiovanni G., LeChevallier

M., Taylor J. 2001. Treatment Options for

Giardia, Cryptosporidium and other Contaminants

in Recycled Backwash Water.

Denver, Colo.: AwwaRF and AWWA

Cornwell D. A., Mutter R., Novak J.,

Edwards M. 2003. Disposal of Waste resulting

from Arsenic Removal Processes.

Denver Col., AwwaRF and AWWA

Cornwell D.A. 2006. Water Treatment

Residuals Engineering. Publ. Awwa Research

Foundation and AWWA, Denver Col.

Dixon K.L., Lee R. G., & Moser R.H.,

Water Treatment Plant Residuals: A Management

Strategy for the Pennsylvania

Region, American Water Works Service

Company, Voorhees, N.J., 1988

Dy r ekt ywa Rady UE 98/83/EC

z 3.11.1998;

Elliot H. A., Dempsey B. A., Hamilton D.

W., De Wolfe J. R.: ‘’Land application of

water treatment sludges: impacts and

management, AWWA RF, Denver Colo.,

EWC 2002, European Waste Catalogue.

Commission Decision 200/532/EC

EEC Directive 91/689/EEC of 12 December

on Hazardous Waste, Official Journal

of the European Community, L 377,

December, Brussels, Belgium,

MacPhee M., Charles G. E., Cornwell D.

Treatment of Arsenic Residuals

from Drinking Water Removal Processes.

EPA/600/R-01/033. Cincinnati, Ohio,

USEPA

MacPhee M., Cornwell D., Brown R.

Trace contaminants in water treatment

chemicals. Denver Col., AwwaRF

and AWWA

MATiOŚ 1980. Tymczasowe wytyczne

w sprawie klasyfikowania odpadów,

Ministerstwo Administracji Terenowej

I Ochrony Środowiska, Dep. Ochrony

Środowiska, Warszawa

Suchy M. W: PIOŚ – Gospodarka osadami

ściekowymi – Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Bibl.

Monitoringu Środowiska, Rzeszów, 1998

Schmidt C., Hall J. 1975. Analytical characterization

of water treatment plant

sludges. Jour. AWWA, 67 (1): 40

Snoeyink V. L., Jongward C.K., Myers

A.G., Richter S.K. 1984. Characteristics

and Handling of Wastes from Grounwater

Treatment Systems. AWWA Annual

Conference, Dallas Texas June 10

USEPA (U.S. Environmental Protection

Agency); 1983; 40 CFR Part 261, 268.

Identification and Listing of Hazardous

Waste. April 1, 48 Fed. Reg. 14293, 14296.

Washington, D.C.: USEPA

www.epa.gov/safewater/contaminants

www.nhmrc.gov.au/publications

www.hc-sc.gc.ca 2000 Review of contaminant

occurrences in drinking water treatment

chemicals. A summary report of

NSF international results (1991 to 1999)

ANSI/NSF Standard 60.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora