Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Niskonakładowe metody modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na przykładzie wiejskich ujęć eksploatowanych przez PWIK Września

Ryszard Szambelańczyk, Łukasz Weber

Abstrakt


Przejmowane z różnych przyczyn przez Przedsiębiorstwa, czy Zakłady Wodociągów i Kanalizacji wiejskie
ujęcia wody zazwyczaj nastręczają wielu problemów technicznych oraz technologicznych. Wynika
to przede wszystkim z ich złego stanu, wieloletnich zaniedbań oraz zazwyczaj błędnych założeń
projektowych, niewspółmiernych do technologicznego stopnia skomplikowania ujmowanego surowca.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora