Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Technologiczne, hydrogeologiczne i techniczne podstawy projektu i budowy ujęcia infiltracyjnego i SUW „Czyżkówko” w Bydgoszczy

Marzena Boroń, Ireneusz Chomicki, Józef Górski, Marek M. Sozański

Abstrakt


Prace nad budową ujęcia infiltracyjnego oraz nad modernizacją Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
„Czyżkówko” klasyfikują się do fundamentalnych inwestycji realizowanych przez Miejskie Wodociągi
i Kanalizację w Bydgoszczy Sp. z o.o. (MWiK) dla tego miasta, o podstawowym znaczeniu dla jego
potencjalnych możliwości rozwojowych w następnych kilkudziesięciu latach. Inwestycje te stanowią
element projektu Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności Unii Europejskiej.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora