Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Czy postęp technologiczny zawsze wpływa negatywnie na środowisko naturalne?

Ewa Geresz

Abstrakt


Postępująca automatyzacja oraz ciągły rozwój nowych technologii zazwyczaj kojarzy się z ingerencją
w środowisko naturalne oraz negatywnym oddziaływaniem na nie. jednak nie zawsze stanowi to
regułę. w niniejszym artykule opisana została technologia, która ułatwia monitorowanie gospodarki
wodnej oraz zapobieganie występowaniu niebezpiecznych dla środowiska wycieków.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora