Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Eksploatacja stacji uzdatniania wody część V. wybrane zasady efektywnej eksploatacji filtrów otwartych w uzdatnianiu wód podziemnych. automatyzacja i opomiarowanie. Przykłady problemów

Łukasz Weber

Abstrakt


Artykuł przedstawia podstawowe zasady efektywnej eksploatacji filtrów otwartych wykorzystywanych
w uzdatnianiu wód podziemnych, szczególnie do jej odżelaziania i odmanganiania. Zebrano technologiczne
aspekty opomiarowania i sterowania pracą filtrów otwartych oraz odniesiono się do często popełnianych błędów
w tym zakresie.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora