Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Automatyzacja obiektów wodno-kanalizacyjnych

Ewa Geresz

Abstrakt


Obecnie coraz częściej obserwuje się procesy automatyzacji w każdej dziedzinie życia. nastąpiła
zamiana konwencjonalnych rozwiązań na kompleksowe. Jedną z takich modernizacji jest wdrażanie
systemów informatycznych w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych. Integrują one wszystkie
urządzenia, które wchodzą w skład infrastruktury danego obiektu. Przez to zarządzanie obiektami jest
o wiele łatwiejsze i niewymagające zaangażowania wielu pracowników.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora