Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Modernizacja SUW Mosina. Wybrane aspekty eksploatacyjne i techniczne Część I. Płukanie fi ltrów antracytowo-kwarcowych

Iwona Lasocka-Gomuła, Bartosz Ćwikłak, Łukasz Weber

Abstrakt


Aglomeracja poznańska jest zaopatrywana w wodę z trzech stacji uzdatniania wody: SUW Mosina,
SUW Wiśniowa i SUW Gruszczyn, na których Aquanet sukcesywnie prowadzi prace modernizacyjne
ulepszające technologię procesową, mające na celu uzyskanie jakości wody zgodnie z Dyrektywami
Unii Europejskiej i najnowszego Rozporządzenia w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. Jednak najistotniejszym zadaniem dla naszego przedsiębiorstwa jest – poza zapewnieniem
jakości zgodnej z obowiązującymi wymogami – zagwarantowanie odbiorcom jakości wody spełniającej
ich oczekiwania.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora