Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Praktyczne problemy odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych i sposoby ich rozwiązania

Łukasz Weber

Abstrakt


Przedmiotem niniejszego artykułu są problemy z zakresu odżelaziania i odmanganiania wody pojawiające
się w zakładach uzdatniających wodę podziemną. Okazuje się jednak, że szczegółowa
analiza techniczno-technologiczna poparta odpowiednimi badaniami pozwala ustalić przyczyny problemów,
a następnie je rozwiązać. W pracy przedstawiono trzy sposoby rozwiązywania problemów na
przykładzie analizy rozwiązań stosowanych w trzech stacjach uzdatniania wody.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora