Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Diagnostyka SU W. Część I Prędkość filtracji jako podstawowy parametr eksploatacyjny na SU W. Metody obliczania, wartości zalecane dla realizacji procesów uzdatniania wody

Łukasz Weber

Abstrakt


Prędkość filtracji podawana w m/h to podstawowy parametr technologiczny w eksploatacji filtrów
każdego typu. Jest ona równoważna z obciążeniem hydraulicznym powierzchni filtracji podawanym
w m3 na m2 powierzchni filtra i godzinę. Na podstawie prędkości filtracji (obciążenia filtrów) można
wyznaczyć m.in.: długość cyklu filtracyjnego (zgodnie z metodą obliczeniową omawianą już na łamach
„Technologii Wody”), wysokość przenikania zawiesin (np. żelaza, czyli wysokość strefy odżelaziania czy
też kłaczków pokoagulacyjnych), jak i czas przetrzymania wody w złożu filtracyjnym (czas kontaktu).


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora