Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Możliwości rekultywacji jezior o różnych cechach morfometrycznych za pomocą koagulantów glinowych i żelazowych

Michał Łopata, Helena Gawrońska

Abstrakt


W latach 2001-2012 Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska UWM w O lsztynie przygotowała i przeprowadziła
pięć projektów rekultywacji jezior metodą inaktywacji fosforu. Zabiegom poddano
jeziora o różnych typach hydrologicznych i zróżnicowanej morfometrii (tab. 1). Jako czynnika wiążącego
fosfor we wszystkich przypadkach użyto chlorku poliglinu PA X 18 i w dwóch przypadkach siarczanu
żelaza PI X 113. Na całość doświadczeń złożyło się czternaście aplikacji w pełnej skali technicznej.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cooke G. D., Welch E. B., Peterson S. A.,

Newroth P. R., 1993, Restoration and

management of lakes and reservoirs

[w:] Lewis Pub. (CRC P ress I nc.), B oca

Raton FL.

Gawrońska H., Lossow K., Restoration of

the Domowe Lakes in Szczytno – history

and plans [w:] Limnological Review

/2005, s. 69-73.

Gawrońska H., Lossow K., Grochowska

J., Rekultywacja Jeziora Długiego

w Olsztynie, Monografia, Wyd. UWM

w Olsztynie, Olsztyn 2005.

Gawrońska H., Lossow K., Łopata M.,

Brzozowska R., Jaworska B., Rekultywacja

Jeziora Wolsztyńskiego metodą

inaktywacji fosforu [w:] materiały VI

Konferencji Naukowo-Technicznej nt.

„Ochrona i rekultywacja jezior”, Toruń

Gawrońska H., Łopata M., Jaworska B.,

The effectiveness of the phosphorus inactivation

method in reducing the trophy

of lakes of different morphometrical

and hydrological features [w:] Limnological

Review, 2007/7(1), s. 27-34.

Gawrońska H., Łopata M., Wiśniewski

G., Jaworska B., Rekultywacja Jezior

Domowych w Szczytnie metodą inaktywacji

fosforu, sprawozdanie z badań,

maszynopis, Katedra Inżynierii Ochrony

Środowiska UWM w Olsztynie, Olsztyn

Łopata M., Gawrońska H., Effectiveness

of the polymictic Lake Głęboczek in Tuchola

restoration by the phosphorus inactivation

method [w:] Pol. J. Nat. Sci.

/21(2), s. 859-870.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora