Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Woda – problem globalny

Magdalena Seidel-Przywecka

Abstrakt


O zasobach wody na świecie, o problemach wodnych i próbach ich rozwiązania rozmawiamy z profesorem
dr. hab. inż. Markiem Gromcem, Przewodniczącym Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego
Gospodarki Wodnej NOT oraz Wiceprzewodniczącym Komitetu Naukowego Zagrożeń w G ospodarce
Wodnej przy Prezydium PAN.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora