Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Gospodarka wodna miast z perspektywy usług ekosystemów

Marcin Walków

Abstrakt


niska retencja wód opadowych skutkująca ryzykiem wystąpienia powodzi miejskich, to jedno
z głównych wyzwań dla gospodarki wodnej miast. w artykule prezentujemy przykłady rozwiązań,
które nie tylko wpływają pozytywnie na ochronę przeciwpowodziową, ale dostarczają miastu również
innych korzyści.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora