Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Problemy rynku wodociągowo-kanalizacyjnego w teorii i praktyce

Bożena Rusinek

Abstrakt


Obserwując rynek wodociągowo-kanalizacyjny można odnieść wrażenie, że przedsiębiorcy działający na tym rynku nie dostrzegają wprowadzanych zmian przepisów, a dodatkowo nadal brak jest jasno określonych kompetencji regulatora.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora