Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wpływ kofermentacji odpadów rolno-spożywczych z osadami ściekowymi na produkcję biogazu oraz na skład frakcji ciekłej osadu przefermentowanego

Anna Wilińska-Lisowska, Krzysztof Czerwionka

Abstrakt


Ważnym elementem gospodarki cyrkularnej (circular economy) są biogazownie, w których podczas produkcji biogazu następuje utylizacja odpadów. Biogaz wytwarzany jest w procesie fermentacji metanowej surowców pochodzących z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, odpadów organicznych (np. z przemysłu spożywczego) lub osadów biologicznych powstających w trakcie oczyszczania ścieków. Podczas fermentacji tylko cześć substratów użytych jako wsad ulega przemianom do biogazu. Pozostała część, jako poferment, wymaga końcowego zagospodarowania, np. jako nawóz [1].


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atelge M. R.; Krisa D.; Kumar G.; Eskicioglu C.; Nguyen D. D.; Chang S. W.; Atabani A. E.; Al-Muhtaseb A. H.; Unalan S. (2020) Biogas Production from Organic Waste: Recent Progress and Perspectives. Waste and Biomass Valorization, 11(3), 1019-1040.

Mata-Alvarez J.; Dosta J.; Güiza M.S.; Fonoll X.; Peces M.; Astals S. (2014) A critical review on anaerobic co-digestion achievements between 2010–2013. Renew Sustain Energy Rev, 36, 412–427.

Mata-Alvarez J.; Mace S.; Llabres P. (2000) Anaerobic digestion of organic solid wastes. An overview of research achievements and perspectives. Bioresour. Technol., 74, 3–16.

Fux C.; Siegrist H. (2004) Nitrogen removal from sludge digester liquids by nitrification/denitrification or partial nitritation/anammox: environmental and economical considerations. Water Sci Technol, 50 (10), 19–26.

Zaborowska E.; Czerwionka K.; Mąkinia J. (2017) Strategies for achieving energy neutrality in biological nutrient removal systems – a case study of the Slupsk WWTP (northern Poland). Water Science And Technology, 75(3), 727-740.

Wilinska-Lisowska, A.; Ossowska, M.; Czerwionka, K. (2021) The Influence of Co-Fermentation of Agri-Food Waste with Primary Sludge on Biogas Production and Composition of the Liquid Fraction of Digestate. Energies, 14, 1907.

Tuszyńska A.; Wilińska-Lisowska A.; Czerwionka K. (2020) Phosphorus and nitrogen forms in liquid fraction of digestates from agricultural biogas plants. Environmental Technology, 1-13.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora