Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wodnopochodne zakażenia wirusem HEV

Agata Noga, Ewelina Lemiech-Mirowska, Michał Michałkiewicz

Abstrakt


Streszczenie

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu E stanowi poważny problem epidemiologiczny w rejonach endemicznych (Chiny, Nepal, Indie, Somalia, Sudan i in.). Czynnikiem etiologicznym odpowiedzialnym za rozwój choroby jest pierwotny wirus hepatotropowy – HEV, należący do rodzaju Hepevirus. Do zakażenia u ludzi dochodzi najczęściej drogą pokarmową na skutek spożycia zanieczyszczonej fekaliami wody (genotyp HEV-1 oraz HEV-2), prowadząc niejednokrotnie do wybuchu epidemii, które swoim zasięgiem obejmują setki lub tysiące osób. W ostatnich latach zakażenia HEV są narastającym problemem zdrowia publicznego również w krajach europejskich.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu E, rejony endemiczne, skażenie wody

Waterborne infections caused by hepatitis E virus

Abstract

Hepatitis E is a serious epidemiological problem in endemic regions (China, Nepal, India, Somalia, Sudan, etc.). The etiological factor responsible for the development of the disease is the primary hepatotropic virus – HEV, belonging to the genus Hepevirus. The most common infection in humans occurs through the ingestion of water (genotype HEV-1 and HEV-2) contaminated with faeces, often leading to outbreaks of epidemics that affect hundreds or thousands of people. In recent years, HEV infections are a growing public health problem also in European countries.
Key words: hepatitis E, endemic regions, water contamination


Słowa kluczowe


wirusowe zapalenie wątroby typu E, rejony endemiczne, skażenie wody

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Clemente-Casares P., Pina S., Buti M., Jardi R., Martin M., Bofil-Mas S., Girones R.: Hepatitis E virus epidemiology in industrialized countries. Emerg. Infect. Dis., 2003; 9, 448-454.

Rein DB, Stevens GA, Theaker J, et al.: The global burden of hepatitis E virus genotypes 1 and 2 in 2005. Hepatology, 2012; 55: 988-97.

Kamar N, Bendall R, Legrand-Abravanel F, et al.: Hepatitis E. Lancet, 2012; 379: 2477-88.

Juhl D, Baylis SA, Blümel J, et al.: Seroprevalence and incidence of hepatitis E virus infection in German blood donors. Transfusion, 2014; 54: 49-56.

Bendall R, Ellis V, Ijaz S, et al.: A comparison of two commercially available anti-HEV IgG kits and a re-evaluation of anti – HEV IgG seroprevalence data in developed countries. J. Med. Virol., 2010; 82: 799-805.

Slot E, Hogema BM, Riezebos-Brilman A, et al.: Silent hepatitis E virus infection in Dutch blood donors, 2011 to 2012. Euro Surveill., 2013; 18. pii=20550.

Mansuy JM, Bendall R, Legrand-Abravanel F, et al.: Hepatitis E virus antibodies in blood donors, France. Emerg. Infect. Dis., 2011; 17: 2309-12.

Pavio N, Meng XJ, Doceul V.: Zoonotic origin of hepatitis E. Curr. Opin. Virol., 2015; 10: 34-41.

Bettinger D., Schorb E., Huzly D. et al.: Chronic hepatitis E virus infection following allogeneic hematopoietic stem cell trans-plantation: an important differential diagnosis for graft. Ann. Hematol., 2015; 94: 359-360.

Bigoraj E., Rzerzutka A.: Hepatitis E virus in humans, farm animals and animals from the sylvatic environment. Med. Wet., 2017; 73(8): 456-461.

Baumann-Popczyk A.: Hepatitis E as zoonosis. Przeg. Epidemiol., 2011; 65: 9-13.

Pogłód R.: Hepatitis E virus as an emerging pathogen in blood donation and blood treatment. Data presented at the seminar “Advances in blood donor screening” (Warsaw, 5–6 October 2015). J. Transfus. Med., 2015; 8(4): 153-156.

Mushahwar IK.: Hepatitis E virus: molecular virology, clinical features, diagnosis, transmission, epidemiology, and prevention. J. Med. Virol., 2008; 80:646-58.

Fitzsimons D, Hendrickx G, Vorsters A, et al.: Hepatitis A and E: update on prevention and epidemiology. Vaccine, 2010; 28(3): 583-8.

Mechnik L., Bergman N., Attali M., Beergabel M,. Mosenkis B., Sokolowski N., Malnick S.: Acute hepatitis E virus infection presenting as prolonged cholestatic jaundice. J. Clin. Gastroenterol., 2001; 33, 421-422.

Rzeżutka A.: Czynniki wirusowe przenoszone z żywnością. Życie Wet., 2011; 86, 311-314.

Bendall R, Ellis V, Ijaz S, et al.: Serological response to hepatitis E virus genotype 3 infection: IgG quantitation, avidity, and IgM response. J. Med. Virol., 2008; 80, 95-101.

Bigaillon C, Tesse S, Lagathu G, Nicand E.: Use of hepatitis E IgG avidity for diagnosis of hepatitis E infection. J. Virol. Methods., 2010; 164: 127-30.

Vollmer T, Knabbe C, Dreier J.: Comparison of real-time PCR and antigen assays for detection of hepatitis E virus in blond donors. J. Clin. Microbiol., 2014; 52: 2150-6.

Waterborne outbreaks of hepatitis E: recognition, investigation and control. World Health Organization 2014.

Lewis HC, Wichmann O, Duizer E.: Transmission routes and risk factors for autochthonous hepatitis E virus infection in Europe: a systematic review. Epidemiol. Infect. 2010; 138(2):145-66.

Zhang J, Zhang XF, Huang SJ, et al.: Long-term efficacy of a hepatitis E vaccine. N. Engl. J. Med. 2015; 372: 914-22.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora