Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

DEMANTEX – złoże filtracyjne do odmanganiania wody

Ewa Łasińska, Piotr Częścik, Jarosław Ostrowski

Abstrakt


W gospodarce komunalnej związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę oraz w przemyśle przetwórstwa spożywczego podstawowym surowcem jest woda spełniająca wysokie wymagania jakościowe. Źródłem takich wód są wody podziemne, charakteryzujące się obecnością typowych dla nich zanieczyszczeń, takich jak związki żelaza, związki manganu i związki amonowe. Wszystkie te zanieczyszczenia muszą być redukowane z wody przeznaczonej na potrzeby technologiczne do jak najniższych zawartości.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora