Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Sekretarz Redakcji

  1. Tomasz Gąska, Wydawnictwo Seidel-Przywecki