Technologia Wody


Dwumiesięcznik naukowo-techniczny o tematyce z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz nadzoru nad jakością wody, założony przez grupę specjalistów związanych z Wydawnictwem Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w 2009 r. Misją Technologii Wody stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy instytucjami o charakterze naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami działającymi w i dla branży wod-kan. oraz gospodarce wodnej i odwrotnie.


Technologia Wody nr 3/2021

Drodzy Czytelnicy!
Koniec roku skłania do podsumowań i planów na kolejny rok. W naszej pracy pandemia zmieniła wiele. Najbardziej przykrym skutkiem jest brak spotkań z Wami. Jednak dzięki systematycznemu wydawaniu czasopisma spotykamy sie poprzez przekazywaną wiedzę. W ostatnim wydaniu w 2021 r. zebraliśmy wiele artykułów, które z pewnością przypadną Państwu do gustu.
Tematem numeru jest artykuł „Wpływ zmian klimatycznych na zasoby wód powierzchniowych Polski” (s. 4). Autorzy z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiają w nim zagrożenia dla ekosystemów wód powierzchniowych na skutek zmian klimatu. Polecamy lekturę, a Autorom dziękujemy za przedstawienie wyników ich prac badawczych.
Czy słyszeliście Państwo o projektowaniu nowych ujęć wód podziemnych za pomocą tomografii elektrooporowej? Temat został opisany przez Agatę Kasprzak z Wodociągów Chrzanowskich i dr. inż. Łukasza Kaczmarka z Politechniki Warszawskiej (s. 22). W dziale Bezpieczeństwo Zdrowotne Wody prezentujemy drugą część Zmian legislacyjnych niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa wody do picia i ochrony zdrowia publicznego wynikających z nowej DWD 2020/2184 (s. 56). Część merytoryczną tego wydania zamyka dr inż. Klara Ramm, która prezentuje Badania kompetencji pracowników sektora gospodarki wodno-ściekowej (s. 62).
* * *
Na zakończenie chcielibyśmy poinformować, że rosnące koszty  druku i przesyłek zmusiłyby nas do znacznego podniesienia ceny czasopisma. W związku z powyższym wychodzimy naprzeciw aktualnym potrzebom rynku, dążąc jednocześnie do zwiększenia grona Czytelników i wydajemy od nowego roku dwumiesięcznik nieodpłatnie. W trosce o ochronę środowiska zamierzamy dystrybuować czasopismo głównie w wersji elektronicznej. Pierwszy numer ukaże się na przełomie stycznia i lutego 2022, a dostępny będzie na naszej stronie internetowej www.seidel-przywecki.eu.
Szczegóły już wkrótce opublikujemy również na naszym portalu..
* * *
Życzymy Państwu zdrowych, spokojnych Świąt spędzonych w rodzinnym gronie, udanego wkroczenia w Nowy Rok, a przy okazji zapraszamy wszystkich Autorów i Czytelników do dalszej współpracy.
Magdalena Seidel-Przywecka
wraz z zespołem redakcyjnym

Aktualności

 

Zapraszamy do rejestracji Autorów i Czytelników

 
Zapraszamy Autorów i Czytelników do rejestrowania sie w systemie wydawniczym Technologii Wody.

Redakcja

 
Opublikowane: 2016-04-29 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

No 4(78) (2021)


Okładka
Technologia Wody 4/2021